010 820 8199 Downloads Support
nl eng
Login

Import/Export Control Systems


"Met de flexibele software van Gateway kun je heel veel verschillende soorten klanten en goederenstromen managen. Bovendien is de organisatie zeer service gericht. Daarom werken we al zo lang met de oplossingen van Gateway."
Richard van der Helm, Van der Helm Logistics

Import Control System (ICS) / Export Control System (ECS)

Vanuit Gateway heeft u een directe verbinding met Single Window, zonder tussenpersonen of hubs en kunt u de ingevoerde gegevens tevens gebruiken voor Dossiervorming, Transit, AGS, EMCS en Facturatie. Lees hier meer over Single Window.

Import Control System (ICS)

Wanneer u goederen binnenbrengt in het Douanegebied van de EU, moet u de procedure voor ICS (Binnenbrengen) aanhouden. De Douane controleert en bevordert de veiligheid van goederenverkeer dat de buitengrenzen van de EU overschrijdt. Op basis van elektronische risicoanalyse worden containers geselecteerd voor inspectie. De Douane kan de betreffende containers uit de logistieke keten halen en controleren.

In Gateway kunt u alle documentatie ten behoeve van het binnenbrengen opmaken en direct insturen naar Single Window.

Export Control System (ECS)

Goederen die het Douanegebied van de EU (gaan) verlaten staan onder toezicht van de Douane. In de volgende gevallen kunnen goederen het Douanegebied van de Gemeenschap verlaten:

  • goederen die zijn geplaatst onder de Douaneregeling uitvoer;
  • goederen waarvoor een aangifte of kennisgeving tot wederuitvoer is ingediend;
  • goederen die onder dekking van een Carnet ATA tijdelijk het douanegebied van de Europese Gemeenschap verlaten;

De Douane voert het toezicht onder andere uit met het Export Control System (ECS). Met ECS heeft de Douane een systeem waarmee snel wordt vastgesteld of ten (weder)uitvoer aangegeven goederen de Europese Unie hebben verlaten. Dit gebeurt door elektronische uitwisseling van informatie tussen kantoren van uitvoer en kantoren van uitgang. Deze informatie omvat:

  • de gegevens van uitvoerzendingen
  • de resultaten van controles
  • de bevestiging dat de goederen de Europese Unie (EU) hebben verlaten

Vanuit Gateway maakt u als Trader at Exit (exporterende partij) eenvoudig een aankomstmelding en verstuurt u deze direct in naar Single Window. Ook kunt u het manifest elektronisch bij uitgaan indienen.

"Met de flexibele software van Gateway kun je heel veel verschillende soorten klanten en goederenstromen managen. Bovendien is de organisatie zeer service gericht. Daarom werken we al zo lang met de oplossingen van Gateway."
Richard van der Helm, Van der Helm Logistics

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Stuur een terugbelverzoek